top of page

FAMILIEHUIS

De tijden veranderen. En wij veranderen mee. Nog niet zo heel lang geleden leefden we gezamenlijk. Er waren families, gemeenschappen, dorpen, wijken. En mensen maakten daar, of ze wilden of niet, onderdeel van uit. We zorgden voor elkaar, bemoeiden ons met elkaar en leefden het leven vanuit een helder bepaalde sociale samenstelling. 

 

Natuurlijk kwam daar een reactie op. De afgelopen decennia stonden in het teken van de individualisering. En dat betekende dat we onze eigen prive omgevingen wilden kunnen kiezen. De groep verdween naar de achtergrond en na verloop van tijd begonnen we dit als onze natuurlijke wijze van leven te zien. 

 

Hoewel…Als reactie op te veel sociale controle werkte de individualisering uitstekend, maar aan een te sterke scheiding van mensen zitten toch ook wel een paar nadelen. Op persoonlijk vlak geldt dat er inmiddels veel oudere – en ook jongere mensen vereenzamen. Mensen zien en spreken elkaar minder. Vaak zijn we een leven gaan leiden dat redelijk solitaire trekken vertoond. 

 

Op dit moment zien we ook de maatschappelijke gevolgen van deze wijze van leven. Omdat mensen er steeds minder voor elkaar wilden zijn, liepen de maatschappelijke kosten voor bijvoorbeeld zorg sterk op. Wanneer mensen te veel van elkaar verdeeld raken, leidt dat tot problemen, beginnen we te beseffen. En daarom is het dat steeds meer mensen ergens in hun hoofd met het idee rondlopen om daar een verandering in aan te brengen. Steeds meer mensen zijn aan het dromen en maken plannen om het ik-tijdperk vaarwel te zeggen en nieuwe vormen van gezamenlijkheid te introduceren in hun leven. 

 

Zeker als dat over wonen gaat, valt het nog niet mee daar ook echt vorm aan te geven. Simpelweg omdat het aanbod er niet is. Er bestaan nauwelijks huizen waar mensen met meer dan alleen het standaardgezin zouden kunnen wonen. En daar willen we met het familiehuis graag verandering in brengen. We willen mensen met heel gemiddelde financiele mogelijkheden de kans bieden om inhoud te geven aan hun wens om die nieuwe gezamenlijkheid weer in hun leven te brengen. Gewoon omdat dat fijner voelt of praktischer is.

pagina1.jpg

FOLLOW ME

  • LinkedIn App Icon
Recente  activiteiten:   

© 2014 by Jasper Cremer

bottom of page