top of page
 

U heeft een vraag over een gebouw. Waarschijnlijk gaat dit over een gebouw of een gedeelte daarvan wat er nog niet is.

 

Gevoed door kennis en onze ervaringen gaan wij op zoek naar antwoorden.

 

Wij stellen vragen terug. Wij bevragen u, de plek, het landschap, het beschikbare budget, de tijdgeest en elkaar.

 

De gedachten en gesprekken die daarop ontstaan brengen ons bij de inspiratie die leidt naar architectonische verbeelding.

 

Het gebouw dat wij ons voorstellen moet functioneel zijn en constructief verantwoord in elkaar zitten, maar ook  schoonheid speelt een rol. Het ontwerp zal als antwoord op de vraag herkend en begrepen moeten kunnen worden.

 

Voordat een idee of voorstel een gebouw is moet er veel gebeuren. In de tijd en de gesprekken die daarvoor nodig zijn zal het gebouw voor iedereen steeds meer tevoorschijn komen. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, zo zal er ook bij elke vraag een ander antwoord passen.

 

Het gaat ons om de kwaliteit van dat antwoord.

Website in ontwikkeling

Waarom Architectuur?

FOLLOW ME

  • LinkedIn App Icon
Recente  activiteiten:   

© 2014 by Jasper Cremer

bottom of page